Vår vision:


  • Bidra med kunskapsstöd i omställningen till ett hållbart transportsystem och ett hållbart samhälle
  • Inspirera studenter och yrkesverksamma i alla åldrar att förändra världen genom att samverka och skapa ömsesidig förståelse människor emellan

Konsulttjänster

Kollektivtrafik

Miljö och klimat


Mångårig erfarenhet av kollektivtrafikens miljöfrågor i politiskt styrda organisationer på internationell, nationell och regional nivå

Strategiska utredningar


Miljö- och klimatstrategi

Kollektivtrafik med buss, tåg och fartyg

Drivmedel

Nulägesanalys

Behovsanalys

Konsekvensbeskrivning

Målformulering

Miljökrav i upphandling


Offentlig upphandling av kollektivtrafik med buss, fartyg och tåg


Tillämpning och behovsanpassning av branschgemensamma rekommendationer

Utbildning


Transporters miljö- och klimatpåverkan

Drivmedlens betydelse


Universitet och högskola

Regionala kollektivtrafiknämnder

Länstrafikbolags styrelser

Copyright © Alla rättigheter förbehållna